Produkcija

Produkcija: Forum Ljubljana

Koproducenti: Delirium, RTV Slovenija, VPK

Sofinancerja: Filmski sklad RS, Filmski centar Srbije

Tehnične storitve: Filmski studio Viba film Ljubljana, 100, Studio Arkadena, Hungarian Film Laboratories